Giả Tịnh Văn: 'Vì con, vợ chồng tôi không nỡ cãi nhau'

"Triệu Mẫn" Giả Tịnh Văn cho biết mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, nghĩ đến con, bất hòa tan biến.

Giả Tịnh Văn: 'Vì con, vợ chồng tôi không nỡ cãi nhau'
"Triệu Mẫn" Giả Tịnh Văn cho biết mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, nghĩ đến con, bất hòa tan biến.