Giải mã hành vi 'múa cột' ở gấu nâu

Nghiên cứu mới cho thấy hành vi chà xát cơ thể vào thân cây hoặc cột, trụ ở gấu nâu giúp chúng hấp dẫn hơn trong mắt bạn tình.

Giải mã hành vi 'múa cột' ở gấu nâu
Nghiên cứu mới cho thấy hành vi chà xát cơ thể vào thân cây hoặc cột, trụ ở gấu nâu giúp chúng hấp dẫn hơn trong mắt bạn tình.