Giải thưởng VinFuture hút hàng nghìn nhà khoa học: Sứ mệnh đặc biệt của Vingroup

Giải thưởng VinFuture có ý nghĩa kết nối trí tuệ thế giới, tiếp thêm động lực cho những bộ óc kiệt xuất để tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống. ]]>

Giải thưởng VinFuture hút hàng nghìn nhà khoa học: Sứ mệnh đặc biệt của Vingroup
Giải thưởng VinFuture hút hàng nghìn nhà khoa học: Sứ mệnh đặc biệt của VingroupGiải thưởng VinFuture có ý nghĩa kết nối trí tuệ thế giới, tiếp thêm động lực cho những bộ óc kiệt xuất để tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống. ]]>