Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thừa nhận gần 200 cán bộ, nhân viên nghỉ việc

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết không phải hơn 100 nhân viên của bệnh viện nghỉ việc, mà là gần 200 người. ]]>

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thừa nhận gần 200 cán bộ, nhân viên nghỉ việc
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thừa nhận gần 200 cán bộ, nhân viên nghỉ việcGiáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết không phải hơn 100 nhân viên của bệnh viện nghỉ việc, mà là gần 200 người. ]]>