Giảm ham muốn do vợ nhu cầu cao

Bệnh nhân nam 37 tuổi khám nam khoa vì bị giảm ham muốn, không còn hứng thú chuyện vợ chồng.

Giảm ham muốn do vợ nhu cầu cao
Bệnh nhân nam 37 tuổi khám nam khoa vì bị giảm ham muốn, không còn hứng thú chuyện vợ chồng.