Giấu thiết bị Bluetooth vào đế dép để gian lận trong kỳ thi tuyển giáo viên

Cảnh sát bang Rajasthan của Ấn Độ bắt giữ 10 trường hợp giấu thiết bị Bluetooth trong các đôi tông xỏ ngón tại kỳ xét tuyển giáo viên. ]]>

Giấu thiết bị Bluetooth vào đế dép để gian lận trong kỳ thi tuyển giáo viên
Giấu thiết bị Bluetooth vào đế dép để gian lận trong kỳ thi tuyển giáo viênCảnh sát bang Rajasthan của Ấn Độ bắt giữ 10 trường hợp giấu thiết bị Bluetooth trong các đôi tông xỏ ngón tại kỳ xét tuyển giáo viên. ]]>