Giới trẻ Hà Nội không vội vã khi quán cà phê mở cửa

Thay vì tụ tập ngay khi các quán cà phê được đón khách trở lại, nhiều bạn trẻ vẫn thấy ái ngại, dự định chờ đến khi tình hình ổn định hơn.

Giới trẻ Hà Nội không vội vã khi quán cà phê mở cửa
Thay vì tụ tập ngay khi các quán cà phê được đón khách trở lại, nhiều bạn trẻ vẫn thấy ái ngại, dự định chờ đến khi tình hình ổn định hơn.