Giun đất xâm lấn Bắc Cực như thế nào?

Giun khiến đất đai trở nên màu mỡ hơn, thực vật phát triển mạnh làm giảm hiệu quả phản chiếu ánh nắng của tuyết.

Giun đất xâm lấn Bắc Cực như thế nào?
Giun khiến đất đai trở nên màu mỡ hơn, thực vật phát triển mạnh làm giảm hiệu quả phản chiếu ánh nắng của tuyết.