Gối du lịch chữ U giá 15 triệu đồng

Có hình dạng giống chiếc áo hoodie, chiếc gối du lịch của Balenciaga được bán với giá khoảng 15 triệu đồng.

Gối du lịch chữ U giá 15 triệu đồng
Có hình dạng giống chiếc áo hoodie, chiếc gối du lịch của Balenciaga được bán với giá khoảng 15 triệu đồng.