Gợi ý làm đề thi IELTS Writing tháng 3

Anh Phạm Tú, tác giả của hai cuốn sách về IETLS, gợi ý các ý tưởng để trả lời câu hỏi trong bài Writing Task 2 tháng 3.

Gợi ý làm đề thi IELTS Writing tháng 3
Anh Phạm Tú, tác giả của hai cuốn sách về IETLS, gợi ý các ý tưởng để trả lời câu hỏi trong bài Writing Task 2 tháng 3.