Gợi ý nữ sinh mời đi karaoke, HLV trung tâm thể dục bị đuổi việc

Huấn luyện viên (HLV) một trung tâm thể dục, nơi được ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thuê dạy thể dục cho sinh viên, nhắn tin gợi ý nữ sinh mời mình đi hát karaoke. ]]>

Gợi ý nữ sinh mời đi karaoke, HLV trung tâm thể dục bị đuổi việc
Gợi ý nữ sinh mời đi karaoke, HLV trung tâm thể dục bị đuổi việcHuấn luyện viên (HLV) một trung tâm thể dục, nơi được ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thuê dạy thể dục cho sinh viên, nhắn tin gợi ý nữ sinh mời mình đi hát karaoke. ]]>