Hà Lê: Khi chới với, tôi để nỗi buồn chạm đáy rồi leo lên

"Khi chới với, tôi để nỗi buồn chán của mình chạm đáy để rồi leo lên miệng hố để thấy niềm vui và hy vọng" - ca sĩ Hà Lê tâm sự. ]]>

Hà Lê: Khi chới với, tôi để nỗi buồn chạm đáy rồi leo lên
Hà Lê: Khi chới với, tôi để nỗi buồn chạm đáy rồi leo lên"Khi chới với, tôi để nỗi buồn chán của mình chạm đáy để rồi leo lên miệng hố để thấy niềm vui và hy vọng" - ca sĩ Hà Lê tâm sự. ]]>