Hà Nội cho học sinh nghỉ hè sớm, hoãn thi học kỳ, bố mẹ lo con quên kiến thức

Do dịch COVID-19 nên học sinh được nghỉ hè sớm, phụ huynh mừng sức khoẻ của con được đảm bảo nhưng lo lắng kết quả kiểm tra học kỳ khi trở lại trường bị sụt giảm. ]]>

Hà Nội cho học sinh nghỉ hè sớm, hoãn thi học kỳ, bố mẹ lo con quên kiến thức
Hà Nội cho học sinh nghỉ hè sớm, hoãn thi học kỳ, bố mẹ lo con quên kiến thứcDo dịch COVID-19 nên học sinh được nghỉ hè sớm, phụ huynh mừng sức khoẻ của con được đảm bảo nhưng lo lắng kết quả kiểm tra học kỳ khi trở lại trường bị sụt giảm. ]]>