Hà Tĩnh thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

Qua xét nghiệm của ngành Y tế, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trước đó, cả 2 đã được cách ly y tế tập trung. ]]>

Hà Tĩnh thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2
Hà Tĩnh thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2Qua xét nghiệm của ngành Y tế, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trước đó, cả 2 đã được cách ly y tế tập trung. ]]>