Hà Tĩnh thêm 7 trường hợp dương tính SARS- CoV-2

Theo thông báo CDC Hà Tĩnh, tối 10/6, thêm 7 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV-2, trong đó 5 người là F1. ]]>

Hà Tĩnh thêm 7 trường hợp dương tính SARS- CoV-2
Hà Tĩnh thêm 7 trường hợp dương tính SARS- CoV-2Theo thông báo CDC Hà Tĩnh, tối 10/6, thêm 7 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV-2, trong đó 5 người là F1. ]]>