Hai bố con cùng tốt nghiệp đại học

Anh Cesar Galarza, 41 tuổi và con gái Clarimar, 21 tuổi, cùng tốt nghiệp trường Buffalo State hồi tháng 5.

Hai bố con cùng tốt nghiệp đại học
Anh Cesar Galarza, 41 tuổi và con gái Clarimar, 21 tuổi, cùng tốt nghiệp trường Buffalo State hồi tháng 5.