Hải 'Bóng' Hướng dương ngược nắng: Ai xem phim cũng nghĩ tôi 'bóng' thật

"Hình như ai xem phim cũng nghĩ tôi 'bóng' thật, có người nói chắc như đinh đóng cột là tôi mang con người thật lên phim", Hải "Bóng" phim Hướng dương ngược nắng kể. ]]>

Hải 'Bóng' Hướng dương ngược nắng: Ai xem phim cũng nghĩ tôi 'bóng' thật
Hải 'Bóng' Hướng dương ngược nắng: Ai xem phim cũng nghĩ tôi 'bóng' thật"Hình như ai xem phim cũng nghĩ tôi 'bóng' thật, có người nói chắc như đinh đóng cột là tôi mang con người thật lên phim", Hải "Bóng" phim Hướng dương ngược nắng kể. ]]>