Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng

Ngày 7/4, bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương sẽ giải thể, bệnh nhân COVID-19 được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh để tiếp tục theo dõi, điều trị. ]]>

Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng
Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùngNgày 7/4, bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương sẽ giải thể, bệnh nhân COVID-19 được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh để tiếp tục theo dõi, điều trị. ]]>