Hai nhân viên khu cách ly tập trung Vĩnh Phúc dương tính SARS-CoV-2

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận 2 ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên khu cách ly y tế tập trung ở huyện Yên Lạc. ]]>

Hai nhân viên khu cách ly tập trung Vĩnh Phúc dương tính SARS-CoV-2
Hai nhân viên khu cách ly tập trung Vĩnh Phúc dương tính SARS-CoV-2Vĩnh Phúc vừa ghi nhận 2 ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên khu cách ly y tế tập trung ở huyện Yên Lạc. ]]>