Hệ thống thông khí giúp hạn chế lây bệnh trên tàu viên đạn

Bằng cách sử dụng quạt thông khí và thay mới bộ lọc liên tục, các kỹ thuật viên có thể góp phần ngăn ngừa mầm bệnh phát tán trong khoang tàu.

Hệ thống thông khí giúp hạn chế lây bệnh trên tàu viên đạn
Bằng cách sử dụng quạt thông khí và thay mới bộ lọc liên tục, các kỹ thuật viên có thể góp phần ngăn ngừa mầm bệnh phát tán trong khoang tàu.