Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai bị cách chức

Ông Trần Minh Hùng, 56 tuổi, Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai, bị UBND tỉnh cách chức sau 2 tháng nhận kỷ luật về mặt Đảng, chiều 11/6.

Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai bị cách chức
Ông Trần Minh Hùng, 56 tuổi, Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai, bị UBND tỉnh cách chức sau 2 tháng nhận kỷ luật về mặt Đảng, chiều 11/6.