Hiệu trưởng ĐH Điện lực không dạy học vẫn nhận lương, tuyển sinh sai quy định

Thanh tra Bộ Công Thương công bố kết luận xác minh thông tin tố cáo, phản ánh liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, sử dụng cán bộ, ngân sách tại Đại học Điện lực. ]]>

Hiệu trưởng ĐH Điện lực không dạy học vẫn nhận lương, tuyển sinh sai quy định
Hiệu trưởng ĐH Điện lực không dạy học vẫn nhận lương, tuyển sinh sai quy địnhThanh tra Bộ Công Thương công bố kết luận xác minh thông tin tố cáo, phản ánh liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, sử dụng cán bộ, ngân sách tại Đại học Điện lực. ]]>