Hổ trắng đầu tiên chào đời ở Cuba

Vườn thú Quốc gia Cuba ra mắt hổ Bengal trắng đầu tiên của đất nước, một biến thể sắc tố quý hiếm chỉ có trong môi trường nuôi nhốt.

Hổ trắng đầu tiên chào đời ở Cuba
Vườn thú Quốc gia Cuba ra mắt hổ Bengal trắng đầu tiên của đất nước, một biến thể sắc tố quý hiếm chỉ có trong môi trường nuôi nhốt.