Hỗ trợ hoàn, đổi vé máy bay do ảnh hưởng của dịch

Những hành khách của các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thể đổi vé sang các chuyến mới hoặc đổi thành voucher du lịch.

Hỗ trợ hoàn, đổi vé máy bay do ảnh hưởng của dịch
Những hành khách của các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thể đổi vé sang các chuyến mới hoặc đổi thành voucher du lịch.