Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch COVID-19

Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết cô đã đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và đang bồi bổ sức khỏe, chuẩn bị cho hành trình sắp tới. ]]>

Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch COVID-19
Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch COVID-19Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết cô đã đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và đang bồi bổ sức khỏe, chuẩn bị cho hành trình sắp tới. ]]>