Hoàn thành đường sắt dài 825 km trên sa mạc Taklimakan

Trung Quốc hôm 27/9 đã hoàn tất xây dựng dự án Hotan-Ruoqiang, một phần quan trọng của tuyến đường sắt vòng quanh sa mạc lớn nhất nước này.

Hoàn thành đường sắt dài 825 km trên sa mạc Taklimakan
Trung Quốc hôm 27/9 đã hoàn tất xây dựng dự án Hotan-Ruoqiang, một phần quan trọng của tuyến đường sắt vòng quanh sa mạc lớn nhất nước này.