Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Cao nhất 33 triệu đồng/năm

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa công bố học phí năm học 2021-2022, cao nhất 33 triệu đồng/năm. ]]>

Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Cao nhất 33 triệu đồng/năm
Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Cao nhất 33 triệu đồng/nămĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa công bố học phí năm học 2021-2022, cao nhất 33 triệu đồng/năm. ]]>