Học sinh chương trình Tích hợp tiếng Anh luyện phát âm miễn phí với AI

Các em được luyện tập cách phát âm các từ vựng, cấu trúc câu tiếng Anh với hệ thống AI có khả năng đánh giá và phản hồi ngay lập tức.

Học sinh chương trình Tích hợp tiếng Anh luyện phát âm miễn phí với AI
Các em được luyện tập cách phát âm các từ vựng, cấu trúc câu tiếng Anh với hệ thống AI có khả năng đánh giá và phản hồi ngay lập tức.