Học sinh Hà Nội tiếp tục học trực tuyến

Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ngày 27/9.

Học sinh Hà Nội tiếp tục học trực tuyến
Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ngày 27/9.