Học sinh Quảng Ninh, Hải Dương nghỉ học

Từ sáng 28/1, hơn 500.000 học sinh, sinh viên toàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương nghỉ học vì phát hiện ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Học sinh Quảng Ninh, Hải Dương nghỉ học
Từ sáng 28/1, hơn 500.000 học sinh, sinh viên toàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương nghỉ học vì phát hiện ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng.