Học viện Báo chí và Tuyên truyền bị giả mạo thư trúng tuyển

Tài khoản gmail giả mạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi thư trúng tuyển tới thí sinh, trong khi trường vẫn đang nhận hồ sơ xét tuyển.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền bị giả mạo thư trúng tuyển
Tài khoản gmail giả mạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi thư trúng tuyển tới thí sinh, trong khi trường vẫn đang nhận hồ sơ xét tuyển.