Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở hai ngành mới

Năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển 12 ngành, trong đó mở hai ngành mới là Công nghệ tài chính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở hai ngành mới
Năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển 12 ngành, trong đó mở hai ngành mới là Công nghệ tài chính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.