Học viện Nông nghiệp Việt Nam giảm chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2021, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển 4.671 sinh viên tại 55 ngành, thấp hơn năm ngoái gần 1.000 dù số ngành tăng thêm 3.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam giảm chỉ tiêu tuyển sinh
Năm 2021, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển 4.671 sinh viên tại 55 ngành, thấp hơn năm ngoái gần 1.000 dù số ngành tăng thêm 3.