Hơn 130 học sinh đầu tiên ở TP.HCM có thể đến trường từ 4/10

Nếu được chấp thuận, ngày 4/10 tới, 131 học sinh Trường THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM được đến trường học trực tiếp. ]]>

Hơn 130 học sinh đầu tiên ở TP.HCM có thể đến trường từ 4/10
Hơn 130 học sinh đầu tiên ở TP.HCM có thể đến trường từ 4/10Nếu được chấp thuận, ngày 4/10 tới, 131 học sinh Trường THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM được đến trường học trực tiếp. ]]>