Hơn 1.500 học sinh TP HCM mồ côi vì Covid-19

Trong khoảng 1.500 học sinh mồ côi, hơn 490 em ở bậc tiểu học, 580 em THCS, còn lại ở bậc THPT, giáo dục thường xuyên, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hơn 1.500 học sinh TP HCM mồ côi vì Covid-19
Trong khoảng 1.500 học sinh mồ côi, hơn 490 em ở bậc tiểu học, 580 em THCS, còn lại ở bậc THPT, giáo dục thường xuyên, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo.