Hơn 300 học sinh trường Múa đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT?

Những học viên hoàn thành việc học và thi các môn văn hoá tại Học viện Múa Việt Nam có đủ điều kiện được cấp bằng THCS và THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT? ]]>

Hơn 300 học sinh trường Múa đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT?
Hơn 300 học sinh trường Múa đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT?Những học viên hoàn thành việc học và thi các môn văn hoá tại Học viện Múa Việt Nam có đủ điều kiện được cấp bằng THCS và THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT? ]]>