Hơn 55.000 người Việt Nam tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca an toàn

Sau một tháng triển khai, tất cả các trường hợp tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca đều an toàn. ]]>

Hơn 55.000 người Việt Nam tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca an toàn
Hơn 55.000 người Việt Nam tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca an toànSau một tháng triển khai, tất cả các trường hợp tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca đều an toàn. ]]>