Hồng hạc chết hàng loạt do nhiễm độc chì

Các nhà bảo tồn đang thống kê thiệt hại và nỗ lực giải cứu những con hồng hạc bị nhiễm độc tại bán đảo Halkidiki ở miền bắc Hy Lạp.

Hồng hạc chết hàng loạt do nhiễm độc chì
Các nhà bảo tồn đang thống kê thiệt hại và nỗ lực giải cứu những con hồng hạc bị nhiễm độc tại bán đảo Halkidiki ở miền bắc Hy Lạp.