Hồng Quế, Trang Phạm làm nàng thơ của NTK Hà Duy

Hai nhan sắc nổi bật trong làng mẫu Hà Nội là Hồng Quế và Trang Phạm tham gia trình diễn trong chương trình "Áo dài của chúng ta" diễn ra tối qua (9/4). ]]>

Hồng Quế, Trang Phạm làm nàng thơ của NTK Hà Duy
Hồng Quế, Trang Phạm làm nàng thơ của NTK Hà Duy Hai nhan sắc nổi bật trong làng mẫu Hà Nội là Hồng Quế và Trang Phạm tham gia trình diễn trong chương trình "Áo dài của chúng ta" diễn ra tối qua (9/4). ]]>