'Hướng dương ngược nắng' tập 31: Kiên đánh Vỹ để bảo vệ Châu

Kiên đã tóm cổ áo cảnh cáo con trai phó giám đốc Cao Dược để bảo vệ người yêu trước những lời đơm đặt về cô của Vỹ. ]]>

'Hướng dương ngược nắng' tập 31: Kiên đánh Vỹ để bảo vệ Châu
'Hướng dương ngược nắng' tập 31: Kiên đánh Vỹ để bảo vệ ChâuKiên đã tóm cổ áo cảnh cáo con trai phó giám đốc Cao Dược để bảo vệ người yêu trước những lời đơm đặt về cô của Vỹ. ]]>