'Hướng dương ngược nắng' tập 51: Châu và Minh hoá giải hận thù

Hai chị em đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, Minh đã kể lại cho Châu toàn bộ các tình huống mình gặp phải. ]]>

'Hướng dương ngược nắng' tập 51: Châu và Minh hoá giải hận thù
'Hướng dương ngược nắng' tập 51: Châu và Minh hoá giải hận thù Hai chị em đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, Minh đã kể lại cho Châu toàn bộ các tình huống mình gặp phải. ]]>