'Hướng dương ngược nắng' tập 52: Quan hệ giữa Minh và Trí vẫn rơi vào bế tắc

Dù gặp khó khăn trong cuộc sống, Trí dẫn bà Diễm Loan về cho Minh chăm sóc nhưng vẫn kiên quyết bỏ đi, không chịu nhận sự hỗ trợ từ chị. ]]>

'Hướng dương ngược nắng' tập 52: Quan hệ giữa Minh và Trí vẫn rơi vào bế tắc
'Hướng dương ngược nắng' tập 52: Quan hệ giữa Minh và Trí vẫn rơi vào bế tắcDù gặp khó khăn trong cuộc sống, Trí dẫn bà Diễm Loan về cho Minh chăm sóc nhưng vẫn kiên quyết bỏ đi, không chịu nhận sự hỗ trợ từ chị. ]]>