‘Hương vị tình thân’ tập 18: Bà Bích khuyên Phương Nam đừng tìm bố mẹ đẻ

Trong “Hương vị tình thân” tập 18, bà Bích khuyên Phương Nam bỏ ý định tìm bố mẹ đẻ và bảo “mẹ với con Diệp bây giờ là người thân duy nhất của con”. ]]>

‘Hương vị tình thân’ tập 18: Bà Bích khuyên Phương Nam đừng tìm bố mẹ đẻ
‘Hương vị tình thân’ tập 18: Bà Bích khuyên Phương Nam đừng tìm bố mẹ đẻTrong “Hương vị tình thân” tập 18, bà Bích khuyên Phương Nam bỏ ý định tìm bố mẹ đẻ và bảo “mẹ với con Diệp bây giờ là người thân duy nhất của con”. ]]>