‘Hương vị tình thân’ tập 39: Long ‘xui đểu’ Nam yêu Khánh để làm bà chủ

Trong “Hương vị tình thân” tập 39, chứng kiến Khánh “mời” Nam làm bạn gái, anh sẽ đưa lên làm bà chủ luôn, Long “xui đểu” cô nhận lời. ]]>

‘Hương vị tình thân’ tập 39: Long ‘xui đểu’ Nam yêu Khánh để làm bà chủ
‘Hương vị tình thân’ tập 39: Long ‘xui đểu’ Nam yêu Khánh để làm bà chủTrong “Hương vị tình thân” tập 39, chứng kiến Khánh “mời” Nam làm bạn gái, anh sẽ đưa lên làm bà chủ luôn, Long “xui đểu” cô nhận lời. ]]>