‘Hương vị tình thân’ tập 44: Nam nhận ra ông Sinh là bố ruột?

Trailer “Hương vị tình thân” tập 44 có cảnh hai cha con Nam nhận ra nhau, ông Sinh thú nhận với con gái chuyện mình từng giết người. ]]>

‘Hương vị tình thân’ tập 44: Nam nhận ra ông Sinh là bố ruột?
‘Hương vị tình thân’ tập 44: Nam nhận ra ông Sinh là bố ruột?Trailer “Hương vị tình thân” tập 44 có cảnh hai cha con Nam nhận ra nhau, ông Sinh thú nhận với con gái chuyện mình từng giết người. ]]>