'Hương vị tình thân' tập 68: Bà Bích bị công an triệu tập

Trong "Hương vị tình thân" tập 68, bà Bích ném mắm tôm vào nhà bà Sa, sau đó run như cầy sấy khi con gái báo có giấy triệu tập lên công an phường. ]]>

'Hương vị tình thân' tập 68: Bà Bích bị công an triệu tập
'Hương vị tình thân' tập 68: Bà Bích bị công an triệu tậpTrong "Hương vị tình thân" tập 68, bà Bích ném mắm tôm vào nhà bà Sa, sau đó run như cầy sấy khi con gái báo có giấy triệu tập lên công an phường. ]]>