profile-img

Viện Truyền Thông Và Phát Triển Nhân Lực

Là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép hoạt động.

email
Địa chỉ email
vienttptnl@gmail.com
phone
Số mobile
+84 912742936
location
Địa chỉ
23/K3 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Giờ làm việc

THứ 2 : 08:00 AM - 05:00 PM
THứ 3 : 08:00 AM - 05:00 PM
THứ 4 : 08:00 AM - 05:00 PM
THứ 5 : 08:00 AM - 05:00 PM
THứ 6 : 08:00 AM - 05:00 PM

Đặt lịch

Yêu cầu