IELTS 7.5 mới đỗ hai trường An ninh nhân dân

Học viện An ninh nhân dân và Đại học An ninh nhân dân đã tuyển những thí sinh đầu tiên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5-8.0 hoặc tiếng Trung HSK bậc 6.

IELTS 7.5 mới đỗ hai trường An ninh nhân dân
Học viện An ninh nhân dân và Đại học An ninh nhân dân đã tuyển những thí sinh đầu tiên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5-8.0 hoặc tiếng Trung HSK bậc 6.