Infographic: 10 nhóm ưu tiên 'hỏa tốc' tiêm vaccine COVID-19 miễn phí

Bộ Y tế vừa có văn bản hoả tốc đề nghị 63 tỉnh, thành phố lập danh sách 10 nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 miễn phí ]]>

Infographic: 10 nhóm ưu tiên 'hỏa tốc' tiêm vaccine COVID-19 miễn phí
Infographic: 10 nhóm ưu tiên 'hỏa tốc' tiêm vaccine COVID-19 miễn phí Bộ Y tế vừa có văn bản hoả tốc đề nghị 63 tỉnh, thành phố lập danh sách 10 nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 miễn phí ]]>