Infographic: Hai chuỗi lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Việt Nam hiện nay

Từ những trường hợp không tuân thủ nghiêm quy trình cách ly, dịch COVID-19 tại Việt Nam đang bùng phát trở lại với hàng chục ca lây nhiễm trong cộng đồng. ]]>

Infographic: Hai chuỗi lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Việt Nam hiện nay
Infographic: Hai chuỗi lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Việt Nam hiện nayTừ những trường hợp không tuân thủ nghiêm quy trình cách ly, dịch COVID-19 tại Việt Nam đang bùng phát trở lại với hàng chục ca lây nhiễm trong cộng đồng. ]]>